klimatyzacja i wentylacja

16/01/2017

typowo

Opublikowane jako: klimatyzator — Tagi:, — admin @ 19:01
Zależy jak się liczy  Można wykazać, ze się opłaca. Można wykonać takie wyliczenia: 1. Roczne koszty ogrzewania + roczne raty kredytowe. 2. Roczne koszty ogrzewania z REKU + roczne raty kredytowe powiększone o sumę za REKU. Jeśli dodatkowo przyjmiemy, ze koszty energii na ogrzanie co rok zwyżkują około 10% (optymistycznie), to może się okazać, ze inwestycja w REKU jest [...]

15/10/2012

instalacja a czynnik w klimatyzacji

Opublikowane jako: klimatyzator — Tagi:, — admin @ 20:09
Przegrzanie klimatyzacji bardzo wysokie o ile dobrze odczytuję wykresy. Należy je ustawić tak aby miało minimalna stabilną wartość po wyjściu z parownika np. 2°C ponad temperaturę parowania, resztę i tak załatwia regeneracyjny. Ma to zasadnicze znaczenie dla COP klimatyzatora. Wysokie przegranie to bardzo niska temperatura parowowania, która jeszcze spadnie jak się nagrzeje c.o. Odkręć pokrętło [...]

18/09/2011

monitoring klimatyzacji

Opublikowane jako: Usługi, klimatyzacja, klimatyzator — Tagi:, , — admin @ 19:56
W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę przy instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych jest rejestracja danych i monitoring systemu chłodzenia i klimatyzacji. O ile rejestracja danych to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim wymagania ustawowe, to monitoring instalacji klimatyzacji zapewnia łatwiejszą obsługę instalacji klimatyzacji, szybszą konfigurację parametrów oraz, co najważniejsze, szybką reakcję serwisową. Większość awarii jesteśmy wstanie [...]

21/05/2011

rodzaje klimatyzacji

Opublikowane jako: klimatyzacja, klimatyzator — Tagi:, , — admin @ 20:25
W zależności od rodzaju i liczby procesów oraz od sposobu uzdatniania powietrza, bloki klimatyzacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dają się komponować, a w związku z tym i kwalifikować do różnych instalacji klimatyzacyjnych, odpowiadających różnym kluczom podziału. ze względu na zakres uzdatniania powietrza i budowę urządzeń towarzyszących: instalacje wentylacyjne, zazwyczaj wentylacyjno-grzewcze, instalacje z pełnym uzdatnianiem powietrza oraz kanałami powietrza, urządzenia [...]

01/05/2011

klimatyzacja Carrier

Opublikowane jako: klimatyzacja, klimatyzator — Tagi:, , — admin @ 14:43
Carrier w tym sezonie wprowadza do swojej oferty rynkowej nowy typoszereg urządzeń klimatyzacyjnych split. Są to jednostki kanałowe pod nazwą SATELLITE, o stałej wydajności chłodniczej 40DMC i inwerterowe typu 40DQV. Podstawowym elementem różniącym je od innych jednostek kanałowych, oferowanych na rynku klimatyzatorów, jest wymiennik w kształcie litery V zastrzeżony patentem firmy Carrier. Zastosowanie tej innowacji spowodowało zwiększenie powierzchni wymiany ciepła wymiennika, przy znacznym [...]

09/04/2011

zamiana czynnika

Opublikowane jako: klimatyzacja, klimatyzator — Tagi:, , — admin @ 17:46
W  krajach UE, w nowych urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła , począwszy od stycznia 2004 r. nie będzie można stosować freonu R 22. Jako najbardziej obiecujące zamienniki tego czynnika przyjmuje się mieszaniny zeotropowe z grupy “400″ (R 407C, R 410A, itp.), które spełniają postulowane kryteria ekologiczne i techniczno-ekonomiczne. Pojawia się zatem szereg problemów, zarówno techniczno-ekonomicznych [...]

15/03/2011

klimatyzacja R744

Płyny niskowrzące, które były i są wykorzystywane przez producentów klimatyzacji, to jeszcze do niedawna czynnik R 12, a od lat 90-tych XX wieku bezchlorowa substancja oznaczona jako R 134a, R407c. Pierwszym czynnikiem chłodniczym stosowanym w układach klimatyzacyjnych był właśnie czynnik R 12, który został wycofany z użycia w nowych instalacjach od 1993 roku, lecz nie [...]

system klimatyzacji VRV

Opublikowane jako: klimatyzacja, klimatyzator — Tagi:, , , — admin @ 17:48
Nowy inwerterowy klimatyzator Multi System VRF dla biur, sklepów i dużych rezydencji stanowi najlepsze rozwiązanie dla klimatyzacji “inteligentnych” budynków. Zakres wydajności , chłodniczych od 11,2 do 15,5 kW i wydajnościach ogrzewania odpowiednio od 12,5 do 16,3 kW pozwalają na połaczenie do 8 jednostek wewnętrznych w jeden system. 14 typów jednostek wewnętrznych do montażu na ścianach [...]

14/03/2011

multisplit

Oferowane przez Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. systemy klimatyzacji multisplit przeznaczone są do dwóch aplikacji. Pierwsza, to typowe rozwiązanie z indywidualnie sterowanymi dwoma, trzema lub czterema jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji. Każdy z użytkowników decyduje o zadanej temperaturze, prędkości wentylatora czy kierunku nawiewu. Systemy klimatyzacji multi split oparte na sterowanych inwerterem jednostkach zewnętrznych Mitsubishi Heavy Ind., o wydajnościach [...]

hosting www © klimatyzacja i wentylacja, all rights reserved.
klimatyzacja i wentylacja is proudly powered by WordPress.
Theme Redesigned by Kaushal Sheth originally developed by Michael Martine
Tłumaczenie Polski Blogger dla Polski support Wordpress.